ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ. (Y101)

Κωδικός: 
Y101
ECTS: 
5.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15:00-18:00 (αμφιθ. Γ΄)
Εξεταστέα Ύλη: 

(Α) ΘΕΩΡΙΑ

Ι. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδ. Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 95-349

ή

Ι. Καραβιδόπουλου, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 32007, σσ. 80-299

Το μάθημα θα εξεταστεί γραπτά κατά την ημέρα που ορίζεται στο πρόγραμμα εξετάσεων.

(Β) ΑΣΚΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικό υλικό για την εξέταση:

- Έντυπο με επεξηγήσεις των συμβόλων του κριτικού μηχανισμού (οι φοιτητές μπορούν να το βρουν στη σελίδα του μαθήματος στο moodle. Όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα, έχουν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τους πανεπιστημιακούς κωδικούς)

- Οι διαφάνειες που υπάρχουν στο φάκελο Άσκηση στο moodle

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά κατά τη μέρα και ώρα που θα ορισθεί.

Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξέταση είναι ο εξεταζόμενος σπουδαστής να έχει επιτύχει τουλάχιστον τη βάση τόσο στην προφορική εξέταση της άσκησης όσο και στη δίωρη γραπτή εξέταση της θεωρίας. Σε περίπτωση που αποτύχει σε ένα από αυτά τα μέρη, θα πρέπει να επαναλάβει την εξέτασή του.