ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
400 (4ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991383
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 10.00-12.00 και Πέμπτη 10.00-12.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (ΦΕΚ Μονιμ. 459/1-4-2019, τ. Γ´)
Βιογραφικό Σημείωμα: