Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ (Θ276)

Κωδικός: 
Θ276
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Γ. Γκαβαρδίνα, Νομοκανονικές διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2013, 17-52, 77-104, 132-230