ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ: ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ (Θ265)

Κωδικός: 
Θ265
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

o Γιά ὅσους ἐπέλεξαν τό βιβλίο: Συμεών Πασχαλίδη, Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α´: Ἡ αὐτόγραφη Nεομαρτυρολογική Συλλογή τοῦ μοναχοῦ Kαισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Θεσσαλονίκη 2012, οἱ σελ. 37-84 καί 93-126.

o Γιά ὅσους ἐπέλεξαν τό βιβλίο: Συμεών Πασχαλιδη, Tό Ὑμναγιολογικό  Ἔργο τῶν Kολλυβάδων. Συμβολή στή μελέτη τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας κατά τήν περίοδο τῆς Tουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 2007, οἱ σελ. 97-105, 109-120 καί 171-226.