ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Ι ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Θ218)

Κωδικός: 
Θ218
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

Αθ. Παπαρνάκη, Θέματα Εισαγωγής (όλο το βιβλίο)