ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΧΑΤΩΝ (Θ151)

Κωδικός: 
Θ151
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Εξεταστέα Ύλη: 

• Β. Τσίγκου, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη  δογματική διδασκαλία του αγίου Συμεέν του Νέου Θεολόγου, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 283-349.
• Οι σημειώσεις των παραδόσεων.