ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (Χ274)

Κωδικός: 
Χ274
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

Α) Από το βιβλίο: Θ. Ξ. Γιάγκου, Χριστοφόρου Προδρομίτου Κανονικόν, εκδ. Μυγδονία, σσ. 67-180 (εξαιρουμένων των σελίδων 127 - 153) και 494-525.
Β) Οι φοιτητές της τάξης αναλαμβάνουν να συντάξουν δυο εργασίες που τους ανατίθενται από τον Καθηγητή και οι οποίες είναι προαπαιτούμενες και διαμορφωτικές του τελικού βαθμού της προφορικής αξιολόγησης.
Οι εργασίες βαθμολογούνται με ένα (1) βαθμό έκαστες.