ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ AΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (Χ270)

Κωδικός: 
Χ270
Διδάσκοντες: 
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 17.00-20.00
Εξεταστέα Ύλη: 

α) Β. Τσίγκου, Χάρισμα καί θεσμός στήν περί  Ἐκκλησίας διδασκαλία του ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 44-51, 57-80, 85-96, 115-136, 235-261.
β) Οἱ σημειώσεις τῶν παραδόσεων.