Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (Χ263)

Κωδικός: 
Χ263
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

Αθ. Παπαρνάκη, Ερμηνεία κειμένων Π. Διαθήκης, σ. 241-350