Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου μ. Χ. ΑΙΩΝΑ (Χ259)

Κωδικός: 
Χ259
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Τρίτη 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

(1) Ν.Ε. Τζιράκης, Απολογητές: Συμβολή στη σχέση των Απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία, Αθήνα 2003, σσ. 13-31, 87-159

και

(2) W. Windelband-H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τόμ. Α΄ (Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων-Η φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών
χρόνων
), μτφ. από τα γερμανικά Ν.Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα  2001, σσ. 245-265 και 273-295 (οι φωτοτυπημένες σελίδες διανέμονται από τον καθηγητή στις συναντήσεις του επιλεγομένου)