Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ 7ος ΑΙΩΝΑΣ ΩΣ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Χ235)

Κωδικός: 
Χ235
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

Κ.  Χρήστου Εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 7ου αιώνα ως μάρτυρες της εποχής τους, σελ. 57 – 165