ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Χ227)

Κωδικός: 
Χ227
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 

Ι. M. Κονιδάρης, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 3η έκδοση, 2016, σσ. 133-218, 232-258