ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (Χ221)

Κωδικός: 
Χ221
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Χειμερινό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Πέμπτη 18.00-21.00
Εξεταστέα Ύλη: 
  • Κωνσταντίνου Κωτσιοπούλου, Κοινότητα. Συμβολή στην κοινωνιολογική διερεύνηση του Χριστιανισμού, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη.
  • Εκπόνηση εργασίας με βάση το παρόν διδακτικό βιβλίο