ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
401 (4ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996697
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 10:00-12:00, Τρίτη 10:00-12:00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας (ΦΕΚ 552/15-5-2018, τ.Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
  • Το δίκαιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου
  • Το δίκαιο του Αγίου Όρους
  • Το δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας
  • Η κεντρική και περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος
  • Ο βιοπορισμός του κλήρου
  • Η ιδιαίτερη νομική μεταχείριση κληρικών και μοναχών
  • Η Ορθόδοξη Διασπορά
  • Το δίκαιο του ασύλου
Βιογραφικό Σημείωμα: