ΝΑΣΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
010 (ισόγειο Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997095, Fax: +30 2310 996677
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα: 11:00-12:00, Πέμπτη: 10:30-12:00 και Παρασκευή (κατόπιν συνεννόησης): 10:00-11:00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Πηγές της θείας λατρείας, Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση ΦΕΚ 9/15-01-2018 τ. Γ΄
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Βυζαντινή λειτουργική παράδοση
 • Πηγές της θείας λατρείας
 • Έκδοση λειτουργικών κειμένων
 • Σύγχρονη λειτουργική πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
 • Εορτολόγιο
 • Πηγές και ερμηνεία της κανονικής γραμματείας
 • Βυζαντινό και μεταβυζαντινό δίκαιο
 • Βυζαντινή μουσική
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ἡ τελεσιουργία τοῦ μυστηρίου τῆς Εὐχαριστίας. Κανονική διδασκαλία καί λειτουργική πράξη [Κανονικά καί Λειτουργικά 5], ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη 2007 = Ћакон др Хрисостом Насис, СВЕШТЕНОЛУЖЕЊЄ СВЕТЕ ТАЈНЕ ЕВХАРИСТИЈЕ. КАНОНСКО УЧЕЊЕ И ЛИТУРГИЈСКИ ПОРЕДАК, ГОДИНА 2011 (μετάφρ. στα σερβικά)
 • «Τά βυζαντινά λειτουργικά ὑπομνήματα στά ἔργα τοῦ Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη. Συμβολή στή μελέτη τῶν πηγῶν τοῦ ὁσίου», στό Πρακτικά Β΄ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης – 200 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του, Ἱερόν κοινόβιον ὁσίου Νικοδήμου: Πεντάλοφος Παιονίας, 2011, σ. 235-253
 • «Αὐτοκρατορικὴ ἐθιμοτυπία καὶ λατρεία. Συνοπτικὴ παρουσίαση τῶν σχετικῶν πηγῶν», Ἐκκλησία· ἐπίσημον δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 88.6 (Ἰούνιος 2011) 398-408
 • «Προθεωρία τοῦ τυπικοῦ τῶν ἐνοριῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα. Οἱ τυπικὲς διατάξεις τοῦ Ἀποστόλου Κώνστα τοῦ Χίου», στὸ Εὶς μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τόμος χαριστήριος εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἐπιμ. Ἄννα Κόλτσιου, Χρυσοστόμου Νάσση, Συμεὼν Πασχαλίδη, Παναγιώτου Σκαλτσῆ, Αἰκατερίνας Τσαλαμπούνη, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 575-606
 • “The Adventures of a Liturgical Commemoration: The Sixth Ecumenical Synod in the Heortologion of the Byzantine Rite,” στὸ Inquiries into Eastern Christian Worship. Selected Papers of the Second International Congress of the Society of Oriental Liturgies, Rome, 17-21 September 2008 [Eastern Christian Studies 12], ἐπιμ. B. Groen, S. Hawkes Teeples καί S. Alexopoulos, Peeters Publishers: Leuven, 2012, σ. 189-208
 • “Τhe Eucharist, the Presanctified Liturgy and Great Lent: Two Contemporary Decisions of the Patriarchal Synod of Constantinople,” στὸ Studies on the Liturgies of the Christian East. Selected Papers of the Third International Congress of the Society of Oriental Liturgy, Volos, May 26-30, 2010, [Eastern Christian Studies 18], ἐπιμ. B. Groen, S. Hawkes Teeples καί S. Alexopoulos, Peeters Publishers: Leuven, 2013, σ. 179-201
 • «Εἶναι εὐχαριστιακός ὁ χαρακτήρας τῆς Λειτουργίας τῶν προηγιασμένων δώρων;», στό Γηθόσυνον σέβασμα. Τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Καθηγητήν Ἰωάννην Μ. Φουντούλην, τ. Β΄, ἐπιμ. Π. Ἰ. Σκαλτσῆ καί ἀρχιμ. Νικοδήμου Σκρέττα, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 1387-1420