ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
331 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991332
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 12.00-14.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 1342/8-8-2019, τ. Γ´)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Σχέσεις Ελληνισμού-Χριστιανισμού
 • Φιλοσοφία των Πατέρων
 • Ιωάννης Χρυσόστομος
 • Πολιτική Φιλοσοφία στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα
 • Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία
 • Πλατωνισμός και Μυστική Θεολογία
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το Imperium Romanum: Μελέτη πάνω στην πολιτική σκέψη της Αρχαίας Εκκλησίας (Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2003)
 • Johannes Chrysostomus über das Imperium Romanum: Studie zum politischen Denken der Alten Kirche (στη σειρά Texts and Studies in the History of Theology των εκδόσεων Editio Cicero, τόμ. 10, Cambridge/Mandelbachtal 2005)
 • John Chrysostom on the Imperium Romanum: A Study on the Political Thought of the Early Church (υπό έκδοση στον εκδοτικό οίκο New Rome Press της Βοστώνης των ΗΠΑ)
 • Το Ευαγγέλιο του Νικοδήμου (Τα Πρακτικά της δίκης του Ιησού Χριστού και η Κάθοδός του στον Άδη), εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια, με πρόλογο του Β. Κατσαρό (στη σειρά Βυζαντινοί Συγγραφείς των εκδόσεων Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2005)
 • Κατὰ Φιλίππου. Θρησκεία, φιλοσοφία και πολιτική στους λόγους του Δημοσθένη ενάντια στον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας (σε προετοιμασία για έκδοση στη σειρά Αρχειοθήκη του εκδοτικού οίκου Σύγχρονοι Ορίζοντες)
 • “Οι Στωικοί: Μία αντιπαραβολή της φιλοσοφίας τους με τον κλασικό ιδεαλισμό και τη χριστιανική θεολογία”, στο Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ 11 (2006), σσ. 209-245
 • “Nachwirkungen der Kanzelreden des Chrysostomos in der byzantinischen politischen Philosophie”, στο Chrysostomosbilder in 1600 Jahren (Facetten der Wirkungsgeschichte eines Kirchenvaters), Arbeiten zur Kirchengeschichte 105, επιμ. M. Wallraff-R. Brändle, Berlin-New York 2008, σσ. 111-138
 • “What does paganism mean for a Churchfather? An inquiry on the term εἰδωλολατρεία in the rhetoric of the Goldmouth”, στο  Studia Patristica XLVII (2010), σσ. 243-248
 • “Η πολιτική φιλοσοφία στη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα: Ελληνική σκέψη και πατερική παράδοση στο κάτοπτρο ηγεμόνος του Θωμά Μάγιστρου”, στον χαριστήριο εορταστικό τόμο για τα είκοσι χρόνια από τον ενθρονισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Εἰς Μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι, επιμ. Μ. Τρίτος κ.ά.., Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 545-560