Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ334 - "Λατρεία και αγιότητα"

Το επιλεγόμενο μάθημα X334 - " Λατρεία και αγιότητα", θα εξεταστεί διαδικτυακά στις 28/9/2021 από τις 11.00 π.μ μέχρι τις 13.00 μ.μ. Η τάξη θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα για την ώρα και τον σύνδεσμο σύνδεσης.

Ο διδάσκων, π. Νικόδημος Σκρέττας