Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ331 - "Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου"

Το επιλεγόμενο μάθημα Θ331- "Ζητήματα Θεολογίας και Λειτουργικής τάξεως στη Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου", θα εξεταστεί προφορικά στις 28/9/2021 από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 11.00 π.μ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα για την ακριβή ώρα της σύνδεσής τους, όσο και για το σύνδεσμο.

Ο διδάσκων, π. Νικόδημος Σκρέττας