Εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Θ287 – "Ρεαλισμός και σύμβολο στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας"

Το επιλεγόμενο μάθημα Θ287-"Ρεαλισμός και σύμβολο στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας", θα εξεταστεί προφορικά στις 20/9/2021 από τις 5.00-8.00 μ.μ. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα για την ακριβή ώρα και το σύνδεσμο με τον οποίο θα συνδεθούν.

Η διδάσκουσα
Κυριακή Χατζηαναστάση