Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και τους Τομείς του Τμήματος