Ανακοίνωση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Δείτε το συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ και τη συνημμένη σχετική εγκύκλιο.