Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Διευθυντών Τομέων