Διαδικτυακό θερινό σχολείο “Russian Woman-Russian Power” (23.8 -12.9.2021) από το Πανεπιστήμιο Ural Federal University της Ρωσίας

Διαβάστε την παρακάτω πρόσκληση για διαδικτυακό θερινό σχολείο “Russian Woman-Russian Power” (23.8 -12.9.2021) από το Πανεπιστήμιο Ural Federal University της Ρωσίας


Since our priority is health and well-being of our students, as well as recognizing uncertainty related to impact of COVID-19 in our lives for long range, we have taken the decision, that our Russian language Summer Schools 2021 will be conducted in an online format.

We are still excepting application for the School “Russian Woman – Russian Power” (23 August – 12 September). The program is still by DAAD and offers Scholarship for students of German Universities to participate in the Online School.

The Online School will include:

  • Russian language classes with our certified teachers (from Monday to Friday, 2 academic hours a day),
  • Lectures, seminars, visual tours and online meetings conducted by UrFU’s professors, teachers, and special Russian guests who will share with participants the untold stories (3-5 times a week).

By the end of the Online Summer School, participants will receive certificate of completion of the program and 4 ECTS.

Registration fee for the whole 3-weeks school is 22 500 rubles (app. 250 euro).

Please, see the attached details and Schedule for our Online Summer Schools 2021. 

Email: russtudies@mail.ru

Website: https://russtudies.urfu.ru/en/

Facebook Page: https://www.facebook.com/rerussia/?ref=bookmarks

Instagram: russtudies