Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων της Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ

Εξέταση επιλεγομένων μαθημάτων της Ελένης Χρυσάφη, ΕΔΙΠ

Παρακαλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική Ιoυνίου 2021 σε κάποιο από τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα:

Θ346 - Βυζαντινή ζωγραφική: αισθητικές αρχές και ορθόδοξη εικονογραφία
Θ347 - Αισθητικές και συμβολικές προσεγγίσεις στη χριστιανική τέχνη Βυζαντίου και Δύσης

να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα Ελένη Χρυσάφη, μέλος ΕΔΙΠ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο echrys@past.auth.gr για τις λεπτομέρειες και τον προγραμματισμό της εξέτασής τους.