Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΥΕ28 - ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΙ - Ώρες εξέτασης

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, σας ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ΙΙ, ΥΕ28".
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom στο σύνδεσμο
https://authgr.zoom.us/j/6369928657?pwd=Ui9GaHc2T3J2cUdlSE5FdEQ4SGhUdz09
σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν σταλθεί με μήνυμα στις 7/6/2021 μέσω sis.auth.
Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων στο συνημμένο αρχείο θα δείτε μόνο τα ΑΕΜ σας και παρακαλείστε να είστε συνεπείς στην ώρα σας.
O Καθηγητής
Βασίλειος Α. Τσίγκος.