Εξετάσεις επιλεγομένου μαθήματος Θ353 Ο ΛΟΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ. ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ

Οι εξετάσεις του επιλεγομένου μαθήματος Θ353, θα γίνουν προφορικά 22 Ιουνίου και ώρα 18:00-20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/annakarm/F1Y0CX93

Άννα Καραμανίδου