Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων του π. Στυλιανού Χατζηγρηγορίου

Τα επιλεγόμενα μαθήματα του π. Στυλιανού Χατζηγρηγορίου θα εξετασθούν προφορικά ως εξής:

α) "Τριώδιον-Πεντηκοστάριον. Λειτουργικές περίοδοι, περιεχόμενο λειτουργικών βιβλίων" (Θ 332) την Πέμπτη, 01/07/2021 από 18:00 έως 19:30.

β) "Θεολογία των ιερών μυστηρίων" (Θ154) την Πέμπτη, 01/07/2021 από 19:30 έως 21:00.

 

Το link μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές είναι το παρακάτω: 

 https://authgr.zoom.us/j/99904116055?pwd=bzcrZmVZWUpTVFhRSFJOakltbkF6Zz09 

Meeting ID: 999 0411 6055 Passcode: 141073