Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥE18 - "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις"

Ώρες εξέτασης του μαθήματος ΥE18 - "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις"

 

Mετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων των φοιτητών, ανακοινώνεται η ακριβής ώρα εξέτασης του μαθήματος "Συμβολική - Οικουμενική Κίνηση - Διαχριστιανικές Σχέσεις" (ΥΕ18).

Οι εξετάσεις  θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 από τις 09:00 π.μ. και εξής μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom και μέσω του συνδέσμου που θα σταλεί μαζικά στους φοιτητές με e–mail, όπου θα περιέχονται και σχετικές οδηγίες.

Στο πλαίσιο της διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων, στο συνημμένο αρχείο αναγράφονται μόνο τα ΑΕΜ των φοιτητών.

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές να είναι συνεπείς στην ώρα εξέτασής τους.

 

Ο διδάσκων

Δρ. Στυλιανός Δ. Χαραλαμπίδης

 

Δείτε το συνημμένο αρχείο