Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος Θ184 της κ. Παρασκευής Παπαδημητρίου

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος [Θ184] «Εκπαίδευση και Άσκηση στην Τέχνη της Σύγχρονης Αγιογραφίας Γ΄», της κ. Παρασκευής Παπαδημητρίου, θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Τετάρτη, 16/06/2021, και ώρα 17:30.
Το link μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές είναι:
https://authgr.zoom.us/j/96231783410?pwd=RnF6SzBRMnBkYjRebWErTEFQMINzQT09

Απαραίτητος είναι και ο κωδικός: 012178