Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος Θ279 του κ. Τρύφωνος Τσομπάνη

Η εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος [Θ279] «Εκπαίδευση και Άσκηση στην Τέχνη της Σύγχρονης Αγιογραφίας Δ΄ - Στοιχεία Ψηφιδωτού», του κ. Τρύφωνος Τσομπάνη, θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Τετάρτη, 16/06/2021, και ώρα 17:30.
Το link μέσω του οποίου θα συνδέονται οι φοιτητές είναι:

https://authgr.zoom.us/j/96231783410?pwd=RnF6SzBRMnBkYjRebWErTEFQMINzQT09

Απαραίτητος είναι και ο κωδικός: 012178