Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων της κ. Ε. Αντωνοπούλου

Εξέταση επιλεγόμενων μαθημάτων της κ. Ε. Αντωνοπούλου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν να εξετάστούν εντός της εξεταστικής του Ιουνίου σε κάποιο από τα παρακάτω μαθήματα:

- Θ305 Περιβαλλοντική διαχείριση εκκλησιαστικών μονάδων
- Θ354 Κοσμολογικές αφηγήσεις και οι θέσεις της σύγχρονης Γεωλογίας

να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα στο e-mail eantonop@past.auth.gr προκειμένου να προγραμματιστεί η προφορική εξέταση.