Ύλη εξετάσεων μαθήματος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, 

είναι το βιβλίο του Τρύφωνος Τσομπάνη, ΜΕΤΑ ΑΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, σελίδες 17-221.

Καλή μελέτη και κάθε επιτυχία στις εξετάσεις σας!

 

 Tρύφων Τσομπάνης

      αν.Καθηγητής