ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι εξετάσεις των μαθημάτων θα γίνουν ως εξής:

  • Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία - Γραμματεία και Θεολογία των πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων: Δευτέρα 24-5-2021
  • Εισαγωγή και κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης: Τρίτη 25-5-2021
  • Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας: Τετάρτη 26-5-2021

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται το απόγευμα 17.00 – 19.00 στα αμφιθέατρα Α΄, Β΄ και Γ΄ της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ (2ος όροφος).

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από την/τον εξεταζόμενη/ο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα/βεβαίωση (βλ. παρακάτω).

Η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι Υποχρεωτική.

Παρακαλούμε για την τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων και αποφυγή συγχρωτισμού όπως μεταβείτε στα αμφιθέατρα ως εξής:

Α’  Αμφιθέατρο: Υποψήφιοι που το επίθετό τους ξεκινά από Α έως Κα

Β’  Αμφιθέατρο: Υποψήφιοι που το επίθετό τους ξεκινά από Κι έως Μ

Γ’  Αμφιθέατρο: Υποψήφιοι που το επίθετό τους ξεκινά από Ν έως Ω

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Στο συνημμένο αρχείο (βλ. παρακάτω) υπάρχουν λεπτομερείς οδηγίες τις οποίες παρακαλούμε να ακολουθήσετε για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

Από τη Γραμματεία