ΝΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ & ΒΙΑΝΝΟΥ

Καθηγητής
Γραφείο: 
319-320, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 
2310 996947
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 17.00 - 18.00 και Πέμπτη 10.00-11.00 - Γραφείο 319-320, 3oς όροφος.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ διορισμού: 236/16-10-2002, ΝΠΔΔ) (ΦΕΚ μετακίνησης: 406/25-2-2021, τ. Γ')