Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού συνδιοργανωτής στο Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο “Studia Theologica Doctoralia”

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανακοινώνει την αποδοχή της πρότασης της Θεολογικής Σχολής “Dimitru Staniloae” του Al. Cuza Πανεπιστημίου του Ιασίου να καταστεί συνδιοργανωτής του Διεθνούς Συμποσίου “Studia Theologica Doctoralia” που διοργανώνει σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή του Karl-Franzens Πανεπιστημίου του Graz και το Ινστιτούτο “Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός” του Πανεπιστημίου του Balamand. Πρόκειται για Διεθνές Θεολογικό Συμπόσιο που διοργανώνεται ετησίως επί 12 έτη και φιλοξενεί κάθε Μάϊο στο Ιάσιο καθηγητές και υποψηφίους διδάκτορες από πολλές χώρες, οι οποίοι παρουσιάζουν τις εισηγήσεις τους και ανταλλάσσουν απόψεις. Στις δραστηριότητες του Συμποσίου εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η ετήσια έκδοση των Πρακτικών, η οποία αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα για τους νέους επιστήμονες να δημοσιεύσουν τα πορίσματα των ερευνών τους. Το Τμήμα μας ευελπιστεί ότι θα συμβάλει με την ιδιότητα του συνδιοργανωτή στην περαιτέρω επιτυχία της πολύ αξιόλογης αυτής επιστημονικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την πολυετή του εμπειρία στη συνεργασία με Θεολογικές Σχολές της αλλοδαπής.