ΝΕΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μέχρι 30 Μαρτίου 2021.

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. προκηρύσσει νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός". Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://msc-religioustourism.web.auth.gr/

Image: