Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης "Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους επιστολών του απ. Παύλου"

Νέο πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Τμήματος "Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους επιστολών του απ. Παύλου".

http://www.diaviou.auth.gr/programs/i-koini-ellinistiki-glossa-tis-agias...

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα

Image: