Υποβολή αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδ. έτους 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ έχει προκηρύξει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων https://eurep.auth.gr/el/node/2059 στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) με περίοδο υποβολής αιτήσεων από τις 08 Φεβρουαρίου έως και 05 Μαρτίου 2021 (15:00, ώρα Ελλάδας).
Στον σύνδεσμο  https://eurep.auth.gr/el/node/1869 έχει αναρτηθεί η περσινή ενημερωτική εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλύονται σχετικές απορίες.