ΛΑΜΠΡΥΝΙΑΔΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
351 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996846
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη, ώρα 16.00-17.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συμβολική. Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις (ΦΕΚ 344/13-3-2019, τ. Γ´ )
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • “Die Brüder Ioannis und Nikolaos Mesaritis Verteidiger der Orthodoxie in den Unionsverhandlungen von 1204 bis 1214 (im historischen und theologischen Rahmen der Epoche)”, Κληρονομία 28 (1996) 187-236.
 • Ἡ ἔναντι τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος στάση τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, Διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη 2001
 • Οἱ ἐνενήντα πέντε Θέσεις τοῦ Λουθήρου. Ἱστορικοθεολογικὴ θεώρηση - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια, Θεσσαλονίκη 2009
 • Ὁ θεσμὸς τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1951-2004), ἔκδοση Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 2015
 • Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Διορθόδοξες Σχέσεις καὶ διαχριστιανικὴ μαρτυρία, ἔκδοσις Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 2018
 • Oἱ Πατριάρχες τῆς Χάλκης, τ. Α´ (1842-1901) , Ἔκδοσις Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 2018
 • Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν Οὐκρανία, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 2018    
 • "Οἱ χριστιανοὶ τῆς Τουρκίας: Τὸ μέλλον (Die Christen in der Türkei", ἐν A. Müller (ἐπιμ.), Das Kreuz unter dem Halbmond, Orientalische Christen im Angesicht des «Arabischen Frühlings», Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte LIT 50 (2014) 151-159
 • "Ἡ Ὀρθόδοξος Διασπορά," (Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Π.Α.Ε.Α.Κ, τόμ. Ε´, Στὴ Μνήμη τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου, Κυροῦ Χρυσοστόμου (1991-2006), σσ. 193-210
 • "Ἑλληνική Ὀρθοδοξία, Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ ἐν ΗΠΑ Ἐκκλησία" (Διάλεξη στὸ ἐτήσιο Θερινὸ Συμπόσιο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, Νέα Ὑόρκη, 12 Ἰουνίου 2010 [= «Greek Orthodoxy, the Ecumenical Patriarchate and the Church in the USA», St Vladimir’s Theological Quarterly 54:3-4 (2010) 421-439]
 • “Ecological and Inter-Generational Solidarity. Initiatives of the Ecumenical Patriaerchate”, Solidaritat in der Krise (2012) 113-120    
 • "Primus sine paribus: Ἀπάντησις εἰς τὸ περὶ πρωτείου κείμενον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας (Ἐπιστημονική Παρουσία Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης," τόμ. Η´, Μνήμη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ Δ´, ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης 1790-1853, Ἐν Ἀθήναις 2015, σσ. 147-155
 • “Luther aus orthodoxer Sicht under besonderer Beruck sichtigung seiner 95 Thesen”, Evangelische Verrlagsanstalt 1 (2016) 6-29    
 • "Ὁ ἄλλος στὴ διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν" (Ὁμιλία στὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Α.Π.Θ., 30 Ἰανουαρίου 2014, ἐν Μωυσέως ᾨδή, Ἀφιερωματικὸς Τόμος πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωυσέως τοῦ Ἁγιορείτου, Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου, Ἅγιον Ὄρος 2017, σσ. 346-356
 • «Die Beziehung zwischen Kirche und Staat in der Orthodoxen Überlieferung», ἐν Εἰς Μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι, Τόμος Χαριστήριος εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Α.Π.Θ. - Θεολογικὴ Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 443-451