Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 679/20-1-2021 (ώρα 10:00) και 680/20-1-2021 (ώρα 12:00)