Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης Συνέλευσης 675/16-11-2020