ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: [ΥΕ21Π] & [Χ290Π]

Τα μαθήματα: [ΥΕ21Π] Διδακτική του Μαθήματος των Θρηκευτικών και [Χ290Π] Θρησκευτική Αγωγή και Διαφορετικότητα δεν θα πραγματοποιηθούν την προσεχή Πέμπτη 12.11.20 λόγω έκτακτου κωλύματος. 

Η αναπλήρωση του υποχρεωτικού μαθήματος [ΥΕ21Π] Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16.11.20 και ώρα 11.00-14.00.
Η αναπλήρωση του επιλεγόμενου μαθήματος [Χ290Π] Θρησκευτική Αγωγή και Διαφορετικότητα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16.11.20 και ώρα 15.00-18.00.