Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Ε. Δημητριάδη)

Ανακοινώνεται η δημόσια (διαδικτυακή) υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας από την φοιτήτρια κ. Ε. Δημητριάδη την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00. Παρακαλώ δείτε το συνημμένο.