Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 674/2-11-2020