Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος και Συνέλευσης 673/2-11-2020