Έναρξη παραδόσεων του επιλεγόμενου μαθήματος - Χ329: "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική έρευνα Α': επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων"

Η πρώτη παράδοση  του μαθήματος Χ329 "Η χρήση των Η/Υ στη Θεολογική έρευνα Α': επεξεργασία κειμένου και παρουσιάσεων" θα γίνει την Τρίτη 20/10/2020 στις 18:00.
Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι https://authgr.zoom.us/j/97008868060

Ο διδάσκων,
Στράτος Μουρατίδης