ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 παρατείνεται έως και τις 26 Οκτωβρίου 2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος