Ανακοινώσεις Πραγματοποίησης Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΑΠΘ ακαδ. έτος. 2020-2021

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ στα πλαίσια πραγματοποίησης Διατμηματικών μαθημάτων
διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα παρακάτω μαθήματα:
1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,
2) Γερμανικά Α1,
3) Γερμανικά Α2,
4) Γερμανικά Β1,
5) «Γερμανική τεχνική ορολογία αποκλειστικά και μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής»
6) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»,
7) Ιταλικά Α1
8) Ρωσικά Α1 και
9) Ρωσικά Α2

Δείτε τις συνημμένες ανακοινώσεις για περισσότερες πληροφορίες

Επισημαίνουμε ότι οι Ανακοινώσεις που αφορούν στα παραπάνω μαθήματα έχουν αναρτηθεί και
στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr)