ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: [Υ307] «ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ»

Το μάθημα [Υ307] Υμνολογία (14/10/2020) αναβάλλεται, λόγω έκτακτου κωλύματος. 

Η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, διαδικτυακά, κατά τις ώρες 15:00-18:00.