ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΔΙΠ
Γραφείο: 
Εργαστήριο Αγιογραφίας, αρ. 414, 4ος όροφος κτηρίου θεολογικής Σχολής
Ώρες συνεργασίας: 

Τετάρτη 12:00-14:00 και Πέμπτη 12:00-14:00
Για την περίοδο της πανδημίας επικοινωνία με e-mail και συνεργασία μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από συνεννόηση.

Γνωστικό Αντικείμενο: 

«Ιστορία και Αισθητική των Λειτουργικών Τεχνών» (ΦΕΚ 1169/23-7-2020, τ. Γ΄)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή και νεότερη Εκκλησιαστική Τέχνη
  • Αισθητική της Εκκλησιαστικής Τέχνης
  • Χριστιανική Εικονογραφία
  • Χριστιανικά Προσκυνήματα
  • Ζητήματα φύλου στην Χριστιανική Τέχνη
Βιογραφικό Σημείωμα: